2=3 НА ВСИЧКИ АРТИКУЛИ Купи 2 вземи 3

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

За целите на настоящите Общи условия, „Потребител” е всеки, който осъществява достъп до онлайн магазина https://shop.styler.bg, а “Доставчик” е собственикът на магазина – “Нов стил” ООД, ЕИК 115752718; със седалище - град Пловдив, ж.к. Тракия, бул. Цар Симеон 58. За контакт:e-mail: shop@styler.bg, телефони за връзка: +359 886 907790, +359 886 406868
Настоящият текст съдържа Общите условия, съгласно които “Нов стил” ООД - www.styler.bg предоставя своите услуги на Потребителите си посредством официалния си интернет магазин - https://shop.styler.bg .Тези условия обвързват всички потребители. С поръчката на стоки, Потребителят изрично се съгласява и изцяло приема да спазва настоящите Общи условия. Посещението и разглеждането на магазина не изисква регистрация на Потребителите. За използване на определени услуги, предлагани от https://shop.styler.bg се изисква регистрация.
С регистрацията си, Потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всяка заявена от него информация във връзка с използване на услугите, предлагани от https://shop.styler.bg/ Потребителят изрично се съгласява, че онлайн магазинът има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на https://shop.styler.bg
Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано може да включва име, фамилия, адрес за доставка, телефон и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрация. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация.
“Нов стил” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайта и настоящите Общи условия за използването му, без да има задължение за предварително уведомяване на Потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на онлайн магазина се публикуват и са достъпни за всички Потребители.
“Нов стил” ООД предоставя на Потребителите възможност да публикуват Обратна връзка чрез публикуване на коментари в онлайн магазина. Предоставя се възможност да се публикуват коментари за продуктите и услугите на “Нов стил” ООД и съдържанието на сайта. За публикуване на коментари на https://shop.styler.bg се изисква регистрация на Потребителите.
Потребителите се задължават да не публикуват коментари или мнения с нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на компанията. “Нов стил” ООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.shop.styler.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.
“Нов стил” ООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.shop.styler.bg “Нов стил” ООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.
С публикуването на коментар или мнение, Потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

I. Условия за поръчка на стоки:
Поръчка - Доставката на стоки от “Нов стил” ООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката Потребителят въвежда, освен данни за доставка, също и начин на плащане, телефонен номер за връзка.
Потвърждение и изпълнение на поръчки – След финализиране на поръчката в онлайн магазина, на посочения от Вас e-mail ще получите автоматично потвърждение с цялата информация за заявката си. Оператор на “Нов стил” ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Потребителя.
“Нов стил” ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина ако попълнените данни на Потребителя не са некоректни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на “Нов стил” ООД е задължен да уведоми Потребителя за това на предоставения телефон за връзка.
Потребителят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако Потребителят е заплатил сумата чрез банков превод, тя се възстановява по сметката му. Потребителят заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Потребителят има право да приеме или да откаже.

II. Срок и цена на доставка:
Доставката от онлайн магазина в рамките на Република България се осъществява от куриерска фирма СПИДИ. Срокът за доставка е три работни дни. Изключение правят промоционалните дни като Black Friday. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на “Нов стил” ООД е длъжен да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. За по-подробна информация за доставка моля погледнете секция "Условия за доставка" в главно меню.

III. Условия и начини на плащане:
наложен платеж или Paypal (ако изберете плащане с Paypal, можете сами да изберете валутата си), с банкова карта :
Банка: Райфайзен банк
IBAN: BG31RZBB91551085455316

IV. Доставка на стока:
Потребителят получава стоката от служител на куриерската компания, с която “Нов стил” ООД е сключила договор. При доставка на стоката, Потребителят получава фактура или касов бон, както и подписва прилежащите документи, които удостоверявават получаването на стоката.

V. Връщане на стока
В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то Потребителят следва да заплати всички такси начислени от куриера за връщането на съответната стока. Потребителят има право да върне закупена от него стока от интернет магазина в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, неизползвана, с прилежащата документация и в отличен търговски вид. В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума в 30-дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация.

VI. Гаранционни условия
Всички стоки предлагани в www.shop.styler.bg са нови. “Нов стил” ООД гарантира качеството на артикулите, предлагани в онлайн магазина при правилно третиране и стриктно спазване на инструкциите на етикетите на всеки артикул.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ:
За да изпълним заявката Ви следва да посочите коректни адрес за получаване на поръчката, телефон и е-mail за връзка. Данните, които предоставяте, следва да са верни, пълни и точни и при промяна на последните, да ги актуализирате своевременно, за да можем да ви бъдем максимално полезни.
Във връзка с новият Регламент на Европейският Съюз (GDPR) за защита на личните данни, влезъл в сила на 25-ти май 2018г, "Нов Стил" ООД се задъжава да съхранява информацията на Клиентите си със тяхното изрично съгласие. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели или предоставяни на трети лица.
Съобразно Закона за защита на личните данни , КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка на тези ДАННИ.
Приемайки настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “Нов Стил” ООД в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно представени от КЛИЕНТА ДАННИ се съхраняват, обработват и използват от “Нов Стил” ООД само и единствено за целите на рекламата, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните намаления.
“Нов Стил” ООД изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получат негови ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. “Нов Стил” ООД си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд съответния град.
С настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да откаже обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: shop@styler.bg
Цените на стоките и услугите, описани на www.styler.bg са с ДДС, "Нов стил" ООД запазва правото си по всяко време да променя цените без предварително уведомление.
Освен ако в тези Общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.shop.styler.bg е собственост на “Нов стил” ООД. ЗАБРАНЕНО Е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, без изричното писмено съгласие на “Нов стил” ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.shop.styler.bg САМО за своя лична употреба.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА VIP CARD STYLER
Моля, прочетете изброените по-долу УСЛОВИЯ, уреждащи начина на регистрация и условията за участие на клиентите на “Нов Стил” ООД за получаване на VIP CARD STYLER и, ако сте съгласни с тях, попълнете заявлението. “Нов Стил” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.Тракия, ул. “Цар Симеон” №58, представлявано от Свилен Петров Каневски. STYLER е регистрирана търговска марка на фирма “Нов Стил” ООД в патентно ведомство на Република България с №99619 от 2007г. “Нов Стил” ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под No1137325/2010г., по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка със заявление за VIP CARD STYLER. Всеки, заявил VIP CARD STYLER, клиент (наричан по-долу КЛИЕНТ) има право:
1. На целогодишна отстъпка от цената на дребно на всяка една стока, търгувана в магазин на STYLER в Пловдив, която не е в сезонно намаление или не участва в други акции и промоции.
2. На целогодишна отстъпка от цената на дребно на всяка една стока от shop.styler.bg, която не е в сезонно намаление или не участва в други акции и промоции.
3.VIP CARD STYLER имат право да използват отстъпка само в следните магазини:
град Пловдив, ж.к.Тракия, ул.“Цар Симеон“ №58;
4. При еднократна покупка над 200 лв Вие имате право да получите безплатно VIP CARD STYLER за отстъпка до 20 %.
5. Първоначално картата ви дава 10% отстъпка.
6. Отстъпката важи от момента на получаване на картата.
7. Всяка покупка Ви носи точки, които се натрупват във VIP карта STYLER.
1 точка = 1 похарчен лев. На всеки 500 точки Вашата отстъпка расте с 1 %.
8. Максималната отстъпка, която може да ползвате с VIP CARD STYLER е 20 %.
9. Ако картата не се използва в рамките на 12м., тя автоматично се изтрива от базата данни и не може да се използва.
10. За да използвате отново отстъпки с VIP CARD STYLER , трябва да покриете всички горепосочени изисквания.
11. Клиентът трябва да има регистриран профил в базата данни на shop.styler.bg, ако иска да следи натрупаните точки и %-тната си отстъпка във всеки един момент.
12. Ваучерът за подарък “STYLER” е носител на точки във VIP CARD STYLER, но при използването му клиентът не може да използва отстъпката си.
13. При използване на ваучер за подарък на клиент, който вече притежава VIP CARD STYLER, трябва да предoстави своята карта, за да се натрупат точките в неговия профил.
14.Точките се натрупват в момента на използване на ваучера, а не при неговото закупуване. т.е при покупка на артикули от горепосочените магазини, които не са в друга промоция.
15. При използване на ваучер за подарък над 200 лв в горепосочените магазини, ако желае, клиентът получава VIP CARD STYLER.

КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват същите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, уредени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в сегашните УСЛОВИЯ.
STYLER си запазва правото да прави промени по условията за ползване на VIP картата, както и в списъка с участващите магазини.
Електронният адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията и използването на картата е shop@styler.bg КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА КАРТАТА СИ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЯХ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДОБРОВОЛНО да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ), както и да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ, с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, STYLER има право да му откаже ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ намаления.
КЛИЕНТЪТ получава право да се възползва от предвидените за КЛИЕНТИТЕ отстъпки след като покрие горепосочените изисквания и извърши процеса на регистрация, състоящ се от попълване на заявлението и да получи персонална карта с уникален номер и баркод. КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на картата си, както и за запазването на конфиденциалността на съдържащите се в нея данни. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не предоставя на трети лица картата си, както и да уведоми незабавно STYLER за всяко не оторизирано използване на картата му. В случай на загубване или неволно унищожаване на картата, STYLER не създава нова такава. STYLER не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочения от него електронен адрес и адрес за кореспонденция всякакви рекламни съобщения в посочения по-горе магазин. VIP CARD STYLER е безсрочна. STYLER си запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца не е закупил стока от посочения магазин. STYLER си запазва правото по всяко време да отрегистрира и КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия. КЛИЕНТЪТ ползва целогодишна отстъпка, която е записана в заявлението за VIP карта. Картата не се комбинира с други промоции или карти. STYLER благодари на всички свои лоялни клиенти.МЪЖКИ ДРЕХИ

Компанията Нов Стил ООД с търговската марка STYLER – български моден бранд за мъжки облекла, обувки и аксесоари стартира през далечната 1991 година като малка семейна фирма. Първата дейност е производство на вратовръзки, папийонки и кърпички. Ние сме едни от малкото български фирми със собствено производство, като не спираме да растем и да се развиваме. Предлагаме широка гама от качествени продукти с уникален дизайн.


Ценни качества на STYLER

1. Българско производство

Разполагаме с високотехнологичен шивашки цех с голям капацитет, който обслужва колекциите на водещите европейски модни къщи и бутици. Опитът, който сме придобили от работата със луксозните брандове, ни позволява да създаваме по-добрите и качествени мъжки дрехи на пазара, както и да следим модните трендове още преди да са се появили на пазара.


2. Сезонни колекции - есен зима пролет лято

Всеки сезон съчетаваме в специална колекция дрехи, които отговарят на съвременните fashion трендове, както и такива отговарящи на класическия стил. Уникалното е, че пускаме повече от веднъж нови продукти през сезона.
Основната ни цел е да създаваме мъжко облекло, което е луксозно, но и удобно и практично. За целта подбираме най-добрите материи според сезона от целия свят , гордеем се с нашите ленени дрехи, както и топлите плетива от мерино вълна. Цялата колекция презентираме със специална фотосесия и рекламно видео, което Ви позволява да уловите емоциите и идеята.


3. Намаления за търсачите на модни находки

За всички търсачи на модни находки с намалени цени, имаме постоянна селекция от артикули на промоционални цени. Там ще намерите евтини мъжки дрехи, но със същото високо качество. За да не изпуснете актуалните ни онлайн разпродажби и игри, се абонирайте за нашия имейл бюлетин, в който редовно даваме по-добрите и актуални модни съвети, защото обичаме да даваме стойност на нашите клиенти.


4. Цялостна визия

Независимо дали търсите абитуриентски костюми или костюми за сватба, ние сме Ви подбрали цялостни предложения, с които ще блеснете на Вашето събитие. Екипът ни от дизайнери и моделиери подбират нах-актуалните треднове и комбинират всичко до най-малкия детайл. Цветове, десени, оттенък на плата, материи на обувки, кърпичка, риза, сако, колан, папийонка или вратовръзка се взимат под внимание, за да се придаде възхитителната мъжка визия. Разполагаме с голямо разнообразие от слим фит, класически и големи размери. За разлика от повечето конкуренти на пазара, ние имаме стилист, който е на разположение за безплатна онлайн консултация.


Ваучери

Тъй като Ние не просто продаваме дрехи, Ние придаваме увереността и усещането за изисканост, Ви даваме възможността да станете посланници на бранда и да зарадвате свой близък със специален луксозен подарък. Предлагаме изисквани Подаръчни Ваучери с послание и стилен плик на избрана от Вас стойност, с която да зарадвате любимия човек, тъй като стилът е индивидуален поглед.


Продуктите на STYLER

Тъй като STYLER е не просто моден бранд, а начин на живот, ние се грижим да бъдете елегантни на всеки повод. Независимо дали Ви предстои сватба, кръщене, фирмен коктейл или просто бизнес среща, то ние ще се погрижим за официланото мъжко облекло- ризи, вратовръзки, костюми, сака, колани, панталони, обувки, игли за вратовръзки и ръкавели. Избирайки нашите маркови дрехи, със сигурност ще ще бъдете забелязан с елегантната и актуална модна визия. С въвеждането на новата линия мъжки спортни дрехи STYLER SPORT, се грижим да изглеждате добре и в най-динамичните моменти. Мисията ни е да прибавим стилът, от който има нужда спортът, независимо дали сте във фитнеса или на разходка.

Висококачествени материи

Всички продукти на STYLER са произведени под строг контрол на качеството. Разполагаме с отдел за проверка на платовете, който тества издръжливостта и, структурата и устойчивостта на цвета. Имаме голям брой партньори от цял свят, които ни доставят най-добрите им платове. Изработваме всеки един продукт с внимание, затова подбираме висококачествени естествени тъкани от памук, лен и вълна. За правилната структура и кройка на дрехата, се подбират и смесени платове, с оптимално количество синтетичен плат. Създаваме едни от най-устойчивите плетива и деним

Защо да изберете STYLER

Защото създадохме Стайлър като нещо повече от символ на качество и стил в модата. Ние държим на Нашите клиенти, затова им предлагаме професионално обслужване и евтини цени на разнообразни маркови дрехи. Добрите оферти са комбинирани и с удобни условия за пазаруване. Клиентите имат възможност да пробват стоката, да я върнат или да я заменят Безплатно.
При поръчки на стойност над 49,99 лв получавате БЕЗПЛАТНА Доставка за цялата страна до офис на куриер или до адрес. При възникнали въпроси или нужда от професионална консултация, имаме на разположение безплатен консултант за съдействие.